Vietnamese people

Villager with conical hat, Ben Tre. Vietnam (color)

Villager with conical hat, Ben Tre. Vietnam

Muslem women from Cham minority village, near Chau Doc. Vietnam (color)

Muslem women from Cham minority village, near Chau Doc. Vietnam


Muslem man from Cham minority village, near Chau Doc. Vietnam (color)

Muslem man from Cham minority village, near Chau Doc. Vietnam

Young mother and child, near Ben Tre. Vietnam (color)

Young mother and child, near Ben Tre. Vietnam Woman using X-shaped paddles on the Mekong river, Can Tho. Vietnam (color)

Woman using X-shaped paddles on the Mekong river, Can Tho. Vietnam Woman doing laundry on live-aboard boat, the cheapest and most convenient housing in the Delta, near Can Tho. Vietnam (color)

Woman doing laundry on live-aboard boat, the cheapest and most convenient housing in the Delta, near Can Tho. Vietnam Children in front of rural hut, Hon Chong. Vietnam (color)

Children in front of rural hut, Hon Chong. Vietnam

Elderly man not afraid of crossing a bamboo bridge, near Long Xuyen. Vietnam (color)

Elderly man not afraid of crossing a bamboo bridge, near Long Xuyen. Vietnam Kids sharing cyclo ride, Ho Chi Minh city. Vietnam (color)

Kids sharing cyclo ride, Ho Chi Minh city. Vietnam Uniformed junior school girls, Ho Chi Minh city. Vietnam (color)

Uniformed junior school girls, Ho Chi Minh city. Vietnam Teacher in traditional Ao Dai at her doorstep, Ho Chi Minh city. Vietnam (color)

Teacher in traditional Ao Dai at her doorstep, Ho Chi Minh city. Vietnam


Just married couple, Ho Chi Minh city. Vietnam (color)

Just married couple, Ho Chi Minh city. Vietnam Traditional medicine master, Ho Chi Minh city. Vietnam (color)

Traditional medicine master, Ho Chi Minh city. Vietnam

Girl of minority village, near Dalat. Vietnam (color)

Girl of minority village, near Dalat. Vietnam Boy wearing the Boi Doi military hat popular in the North, with water buffalo, near Ninh Binh. Vietnam (color)

Boy wearing the Boi Doi military hat popular in the North, with water buffalo, near Ninh Binh.

Boy sitting on water buffalo, near the Perfume Pagoda. Vietnam (color)

Boy sitting on water buffalo, near the Perfume Pagoda. Vietnam How large a load can you have on  a bicycle ?  On the way to the Perfume Pagoda. Vietnam (color)

How large a load can you have on a bicycle ? On the way to the Perfume Pagoda. Vietnam

Temple guardian, Perfume Pagoda. Vietnam (color)

Temple guardian, Perfume Pagoda. Vietnam Wearing the French beret, is only one of the influences left from the colonial period among the older generations, Hanoi. Vietnam (color)

Wearing the French beret, is only one of the influences left from the colonial period among the

Traditional Singer at the Temple of Litterature, Hanoi. Vietnam (color)

Traditional Singer at the Temple of Litterature, Hanoi. Vietnam Woman of the Tay minority carrying crossing the river with child, Ba Be Lake. Vietnam (color)

Woman of the Tay minority carrying crossing the river with child, Ba Be Lake. Vietnam

Hilltribeswoman with traditional necklace, Ba Be Lake. Vietnam (color)

Hilltribeswoman with traditional necklace, Ba Be Lake. Vietnam Two generations of tribewomen outside their house, near Mai Chau. Vietnam (color)

Two generations of tribewomen outside their house, near Mai Chau. Vietnam Woman of the Thai ethnicity sorting grain, near Mai Chau. Vietnam (color)

Woman of the Thai ethnicity sorting grain, near Mai Chau. Vietnam Man of Hmong ethnicity selling wild orchids, near Moc Chau. Vietnam (color)

Man of Hmong ethnicity selling wild orchids, near Moc Chau. Vietnam Two thai women in traditional dress, Son La. Vietnam (color)

Two thai women in traditional dress, Son La. Vietnam Elderly Dzao ethnic minority women, Tuan Chau. Vietnam (color)

Elderly Dzao ethnic minority women, Tuan Chau. Vietnam Montagnard women carrying bamboo sections, near Lai Chau. Vietnam (color)

Montagnard women carrying bamboo sections, near Lai Chau. Vietnam Boy of the Black Dzao minority wearing a hat with three decorative coins, between Tam Duong and Sapa. Vietnam (color)

Boy of the Black Dzao minority wearing a hat with three decorative coins, between Tam Duong and Sapa. Vietnam

Red Dzao women sewing. Vietnam (color)

Red Dzao women sewing. Vietnam

Black Hmong girl in everyday ethnic dress, Sapa. Vietnam (color)

Black Hmong girl in everyday ethnic dress, Sapa. Vietnam Black Hmong girls, with their daily fix of sugar cane, Sapa. Vietnam (color)

Black Hmong girls, with their daily fix of sugar cane, Sapa. Vietnam Flower Hmong woman in everyday ethnic dress,  Bac Ha. Vietnam (color)

Flower Hmong woman in everyday ethnic dress, Bac Ha. Vietnam Young Flower Hmong women, Bac Ha. Vietnam (color)

Young Flower Hmong women, Bac Ha. Vietnam Baby enjoying sugar cane, the natural lollypop,  Bac Ha. Vietnam (color)

Baby enjoying sugar cane, the natural lollypop, Bac Ha. Vietnam

0 Comments:

Đăng nhận xét

Lưu ý:
- Trong mục "Nhận xét với tư cách", đăng nhập bằng tài khoản Gmail của bạn(Chọn "Tài khoản Google"). Nếu ko bạn chọn "Ẩn danh".(Nên đăng nhập để có thể tự xóa nhận xét của mình và lần sau đỡ phải chọn).

- Bạn ko thể đăng nhận xét được nếu dùng trình duyệt Internet Explorer. Hãy dùng Opera, Firefox hoặc Chrome. Click vào Đây để tải về Firefox