Laos Image

http://www.language-programs.com/languages/lao/laos1.jpg

luon.jpg

m5laos01.jpg

vien2.jpghttp://img2.travelblog.org/Photos/1293/11015/f/45873-Mountains-of-Laos-0.jpg The Slowboat Life in LaosRice cakes anyone?Chillin'Wat Xieng ThongTemple TalesA Nice Quiet Corner It's a hard rain a gonna fall I wanna hold your hand

Laos Pictures, Luang Prabanghttp://www.cruisemarket.com/laos_buddha_park_large.JPGhttp://www.state.gov/cms_images/laos_river_2001_02_09.jpg


http://www.state.gov/cms_images/laos_river_2001_02_09.jpghttp://www.opentour.com.vn/Thumbnail.aspx/1/0/0/bad5dca0523244b78aa2e300feb7dc4e-LAOS_GT18.jpg/LAOS_GT18.jpghttp://www.iho-ohi.org/wp-content/golden-stupa-in-vientiane-laos.jpghttp://laovoices.com/wp-content/uploads/2007/08/laos-photo-by-jondeeley.jpg
http://www.linhnamtour.com/upload/laos%201(1).jpghttp://nyenoona.files.wordpress.com/2008/02/laos-water-buffalo-145880-sw1.jpg

laos-water-buffalo-photo-by-solene-and-kevin.jpg

laos-buffalo-photo-by-natmanda.jpg

laos-water-buffalo-photo-by-vondelskater.jpg

laos-kid-photo-by-mvsaur-at-flickr.jpg

laos-working-buffalo-photo-by-a-of-doom.jpg

laos-ricefields-photo-by-vondelskater.jpg

laos-buffaloes-photo-by-gredavisphotographyco-m.jpg


kob-nangtad-04.jpg
kob-nangtad-03.jpg

laos-buffaloes-1-photo-by-h-neu.jpg

laos-captial-city-94km-photo-by-petebrook.jpg

01_laos_large.jpg

  luang prabang view, laoshttp://nyenoona.files.wordpress.com/2008/05/1elephant-laos-photo-by-ian.jpg

0 Comments:

Đăng nhận xét

Lưu ý:
- Trong mục "Nhận xét với tư cách", đăng nhập bằng tài khoản Gmail của bạn(Chọn "Tài khoản Google"). Nếu ko bạn chọn "Ẩn danh".(Nên đăng nhập để có thể tự xóa nhận xét của mình và lần sau đỡ phải chọn).

- Bạn ko thể đăng nhận xét được nếu dùng trình duyệt Internet Explorer. Hãy dùng Opera, Firefox hoặc Chrome. Click vào Đây để tải về Firefox